Les condicions socials de la lluita contra la pobresa. Una crítica de les hipòtesi dels capitals individuals i de la mobilitat