Name: 
Xavier Bonal
Member Position: 
Bio: 

Xavier Bonal és professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, director del Grupo de Investigación "Globalisation, Education & Social Policies (GEPS) i membre de la xarxa d’experts en Ciències Socials de la Comissió Europea (NESSE). Especialista en sociologia de l’educació i política educativa. Ha estat consultor de diverses Administracions Públiques i d’organismes internacionals (Comissió Europea, UNESCO, UNICEF, Consell d’Europa) i professor convidat a diverses universitats europees i llatinoamericanes. Ha realitzat recerques en l’àmbit de la sociologia de l’educació i la política educativa a Espanya, Europa i Amèrica Llatina.

Compta amb nombroses publicacions en revistes nacionals i internacionals i és autor de diversos llibres. Entre 2006 i 2010 va ser adjunt al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants.

Catalan