Name: 
Xavier Rambla
Member Position: 
Bio: 

Xavier Rambla és Professor Titular de sociologia a la Univ. Autònoma de Barcelona (ESP), i va ser professor doctor contractat a la Univ. Vic (ESP, 1995- 2001). Ha fet recerca sobre la globalització, l'educació i les desigualtats tot dirigint projectes sobre l'Educació per Tothom a l'Amèrica Llatina (2009-2011), i sobre l'educació i la lluita contra la pobresa al Con Sud (2006-2008). Ha col•laborat en recerques sobre l'educació i la cohesió social a Europa (2003-2005), i ha participat en recerques-acció coeducatives a diverses regions d'Espanya (1995-2000).

Com a professor visitant, ha impartit docència sobre aquests temes en diverses universitats europees i llatino-americanes durant períodes breus. A la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (UAB), el Dr. Rambla ha estat responsable de planificació estratègica (2006-2008) i coordinador del Grau en Sociologia (2009-2011), i ha organitzat la comissió mixta encarregada de definir el consell d'estudiants (2009-2010).

També ha contributït a la connexió entre la recerca académica i la pràctica professional col•laborant com a consultor amb diverses fundacions, entitats i associacions.

bloc de docència: http://blogs.uab.cat/xrambla/

academia: http://uab.academia.edu/XavierRamblaSociologia

Catalan