Name: 
Josep Espluga
Member Position: 
Bio: 

Doctor en sociologia, professor agregat del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del Seminari d’Anàlisi de Polítiques Socials (SAPS) i de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). Ha cursat estudis de tercer cicle al Departament d’Urbanisme de la Università degli Studi di Venezia (Itàlia), ha estat investigador al Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) i investigador visitant a l’Institute for Studies of Science, Technology and Innovation (Universitat d’Edimburg).

Les seves línies de recerca se centren en les relacions entre salut, territori i medi ambient, i més específicament, sobre la percepció social dels riscos tecnològics i ambientals. En temes de percepció del risc ha realitzat estudis sobre l’exposició laboral a pesticides, sobre els conflictes socials relacionats amb les antenes de telefonia mòbil, sobre la implantació territorial de infraestructures tecnològiques, sobre la percepció de la fussió nuclear o sobre les indústries petroquímiques.

Ha fet també estudis de sociologia de la salut, particularment sobre salut i joventut, així com recerca sobre governança i participació ciutadana en el sistema sanitari i en temes d’aigua.

Catalan