Name: 
Aina Tarabini
Member Position: 
Bio: 

Aina Tarabini és doctora en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i professora de sociologia de la mateixa universitat. Des del 2002 és membre del GEPS (Globalització, Educació i Política Social) i des del 2005 també forma part del GIPE (Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives). La seva tesi doctoral -defensada al 2008- es centra en estudiar les relacions entre educació, pobresa i desenvolupament a partir d'una perspectiva multiescalar -global, nacional i local. Des de llavors, l'anàlisi de les relacions entre educació i pobresa és un dels seus temes d'estudi principals.

En el marc del GEPS ha participat en nombrosos projectes de recerca competitius i ha publicat a llibres i revistes de prestigi tant a nivell nacional com internacional. Així mateix, ha realitzat estades d’investigació a centres de recerca tals com la Graduate School of Education de la Universitat de Bristol o l’Institute of Education, de la Universitat de Londres.

A nivell de docència imparteix diverses assignatures de grau i postgrau vinculades amb la Sociologia de l'Educació tant a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia com a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. Alhora, dirigeix i supervisa a diversos estudiants que treballen en les seves àrees d'expertesa.

Les seves línies de recerca són les següents: 1) analitzar la infuència dels organismes internacionals i regionals (com la Unió Europea o el Banc Mundial) sobre l'educació; 2) explorar les relacions entre educació, pobresa i exclusió social; 3) estudiar la política educativa tant a nivell de disseny, com d'implementació i impactes. Actualment treballa en l'anàlisi dels processos d'abandonament escolar a Catalunya.

Veure publicacions: http://www.geps-uab.cat/publications?field_author_s_nid=27&field_publica...

Catalan