Com que una àmplia varietat d'actors polítics i d'interessos intervé en les polítiques educatives i socials, els processos de decisió, posada en pràctica i avaluació final no són pas lineals sinó que sovint desencadenen el debat i el conflicte. Aquesta línia de recerca explora el joc de forces polítiques d'aquests processos així com els efectes tant intencionats com inesperats d'un ampli ventall de polítiques educatives i socials. Fins ara, l'equip del GEPS ha treballat sobre les reformes escolars comprensives, la protecció social després de les transicions democràtiques, el programes educatives dissenyats per fer front a la pobresa, les transferències socials condicionades a la matrículació escolar, l'impacte provocat per la protecció social basada en la comprovació de mitjans sobre la democràcia, els plans nacionals socials i educatius, els plans estratègics supra-nacionals, i les fórmules de col·laboració entre els sectors públic I privat. En cada cas almenys ha estudiat una d'aquestes qüestions:

1. De quina manera les polítiques educatives i socials provoquen els seus efectes? Quines polítiques funcionen, per a qui, en quines circumstàncies i per què?

2. Les elits polítiques, els equips professionals, les famílies, l'alumnat i altres actors implicats en les polítiques educatives i socials, quins efectes esperen que aquestes provoquin? Fins a quin punt comparteixen la mateixa interpretació dels objectius i dels mecanismes de la política?

3. De quina manera es despleguen i s'activen les polítiques educatives? Les escoles i les universitats, comparteixen les expectatives dels programes oficials? De quina manera aquestes polítiques afecten les condicions laborals del professorat? Reben les reformes educatives prou suport econòmic i tècnic?

4. Quins impactes finals generen les polítiques educatives? De quina manera modifiquen els principals camps de la vida de l'alumnat (p.ex., l'escola, els espais de lleure, les relacions entre les escoles i les famílies)? Influeixen sobre l'aprenentatge acadèmic? Tenen cap efecte sobre l'exercici de la ciutadania (p.ex., pensament crític, intel•ligència emocional, valors ètics)? Ras i curt, les polítiques educatives empitjoren, reprodueixen o alleugen les desigualtats educatives arrelades en catergories socials relacionades amb la classe, el gènere o la raça i l'etnicitat?

Catalan