Marta Comas

Marta Comas Sàbat és professora associada del Departament de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable de la Unitat d’anàlisi de dades i recerca del Consorci d’Educació de Barcelona. La seva trajectòria professional ha estat sempre entre la pràctica en l’àmbit educatiu i la investigació social. Des de fa 15 anys treballa a l’administració pública com a responsable de programes d’innovació educativa, formació docent i, més recentment, com a coordinadora de la recerca dedicada a l’avaluació de polítiques educatives, elaboració d’estudis i indicadors del sistema educatiu a Barcelona. La trajectòria acadèmica (inicialment com a antropòloga dins l’equip de la Fundació Jaume  Bofill) gira al voltant de l’educació social, les adolescències en risc d’exclusió, els joves migrants, la identitat i diversitat cultural, i l’educació intercultural. Darrerament s’ha especialitzat en democràcia a l’escola: participació de les famílies a l’escola i accions col·lectives per a la millora de les polítiques educatives, que ha esdevingut el tema de la  tesi doctoral titulada: “La veu de les famílies en el sistema educatiu. Aposta pel bé comú o estratègia de clausura?” Consultable a https://www.tdx.cat/handle/10803/663950

Twitter @mcomass1965